Sparvhök

Sparvhök

Accipiter nisus nisus
Stafsingestrand, Halland - 14 mars 2010
Ryggsidan på en sparvhökshona.