I denna sammansatta grupp häckar endast tornseglare och kungsfiskare regelbundet. De övriga häckar tillfälligt eller är utgågna ur den svenska faunan.