I den här gruppen återfinns 12 svenska häckfåglar samt en (trädgårdsträdkrypare) som tillfälligt har samhäckat med trädkrypare.