I den här sammanslagna gruppen är det bara gråhägern, rördrommen och storskarven som är regelbundna häckfåglar. Svart stork antas häcka åtminstone då och då, och den vita bara i anslutning till avelsanläggningar. Toppskarven ökar kraftigt på västkusten och har blivit vanlig i många områden.