I Sverige förekommer en sommargylling, två törnskator, åtta kråkfåglar samt en stare.