Svarthakad buskskvätta

Svarthakad buskskvätta

Saxicola rubicola rubicola
Stafsinge strand, Halland - 2 maj 2016
En hona svarthakad buskskvätta. Arten har etablerat sig i sydvästra Sverige under senare tid, och populationen ökar kraftigt.