Svarthakad buskskvätta

Svarthakad buskskvätta

Saxicola rubicola rubicola
Osudden, Småland - 12 april 2017
Bröstsidan av en hona svarthakad buskskvätta. Arten har etablerat sig i sydvästra Sverige under senare tid, och populationen ökar kraftigt.