I Sverige förekommer tre svanarter (två som häckar) och tio gåsarter (fem häckande). Kanadagås och nilgås tillhör inte den ursprungliga svenska faunan och den senare förekommer endast som tillfällig gäst.