Skräntärna

Skräntärna

Hydroprogne caspia
Furö, Småland - 12 juni 2011
En flygande adult skräntärna.