I det här galleriet samlas några arter som inte naturligt faller in i de övriga, större artgrupperna. Avvägningen här är något subjektiv. I Sverige har vi t.ex. bara en nötväcka, en strömstare osv. Törnskator och trädkrypare har vi två arter av vardera, medans gärdsmygen, sidensvansen, sommargyllingen och järnsparven också är ensamma representanter i landet, även om de globalt har många nära släktingar.