Svarthakad buskskvätta

Svarthakad buskskvätta

Saxicola rubicola rubicola
Oasi dei Variconi, Campania, Italy - 14 oktober 2021
Frontal view of a juvenile male European Stonechat.