Vi hade bestämt oss för att resa till Vietnam, och när vi ändå skulle på det hållet blev det en liten utflikning till några lokaler i Thailand. För mig blev siktet inställt på att i första hand äntligen få se den legendariska och akut hotade skedsnäppan, en karismatisk liten vadare med en förunderligt skedformad näbbspets. Arten häckar numera bara i några få områden på den sibiriska tundran men övervintrar längs sydasiens stränder. Populationen har på några decennier kraschat ner till ett par tusen fåglar, främst på grund av jakt och habitatförstöring. För övrigt besöktes främst nationalparken Kaeng Krachan. Eftersom det var mitt första besök i landet blev det en fin introduktion till landets fågelfauna. Dessutom såg vi malajbjörn (Sun Bear), vilket gladde oss båda. De 6 första bilderna i galleriet representerar några av de mest önskade eller unika arterna på resan, för övrigt laddas bilderna upp i kronologisk ordning.