Lärkfalk

Lärkfalk

Falco subbuteo
Yabelo, Ethiopia - 7 november 2007
En ung lärkfalk i övervintringsområdet.