Lärkfalk

Lärkfalk

Falco subbuteo subbuteo
Södergårdsviken, Småland - 25 juli 2021
En adult lärkfalk jagar i reviret.