Sex tärnarter häckar i Sverige och av de tillfälligt besökande är det bara den vitvingade tärnan som ses någorlunda regelbundet. Två arter labbar häckar och två hör snarare hemma i havsfågelgalleriet.