Gärdsmyg

Gärdsmyg

Troglodytes troglodytes troglodytes
Södergårdsviken, Småland - 8 mars 2022
En gärdsmyg "knattrar" från buskarna.