Storspov

Storspov

Numenius arquata
Mandvi Beach, Gujarat, India - 21 januari 2016
Storspovar på övervintringsplats födosöker på stranden.