I den här gruppen ingår de fyra spovarterna som förekommer regelbundet i vårt land. Tyvärr är trenden mycket negativ för både storspoven och rödspoven, och har minskat kraftigt och till och med försvunnit som häckfågel på flera håll. Spovsläktet Numenius, som stor och småspoven tillhör, har tappat två arter globalt då både smalnäbbad spov och eskimåspov anses utrotade. Minskningen har också drabbat roskarlen. Flertalet Calidrisvadare är arktiska och ses framförallt som rastande genomflyttare i södra Sverige. Några arter häckar i svenska fjällen, medans andra har sin hemvist på ishavstundran.