Rödspov

Rödspov

Limosa limosa limosa
Ottenby, Öland - 21 juni 2010
En rödspov födosöker i gräsmarkerna.