Myrspov

Myrspov

Limosa lapponica
Mandvi Beach, Gujarat, India - 21 januari 2016
En outfärgad myrpov födosöker längs stranden i övervintringsområdet.